Chúng tôi cung cấp cho bạn tài liệu ngiên cứu của Khoa Hóa thực phẩm, Instituto de la Grasa, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Khuôn viên Đại học Pablo de Olavide, Tòa nhà 46, Carretera de Utrera km. 1, 41013 Sevilla, Tây Ban Nha. 

Nội dung tài liệu đề cập tới các vấn đề sau: 

  1. Phần Giới thiệu: Tài liệu mở đầu bằng việc giới thiệu về trà xanh và vai trò của chlorophyll (chất diệp lục) trong việc xác định chất lượng trà. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu hồ sơ chlorophyll (chất diệp lục) trong trà xanh.

  2. Kết quả:

    • Hồ sơ Chlorophyll (chất diệp lục) trong Trà Xanh: Phân tích 17 hợp chất chlorophyll (chất diệp lục) khác nhau trong trà xanh.
    • Ảnh hưởng của việc chăm sóc và thu hoạch: So sánh hàm lượng chlorophyll (chất diệp lục) và tỷ lệ chlorophyll a/b (chất diệp lục a/b) giữa trà xanh trồng dưới bóng râm hoặc có che phủ trước khi thu hoạch và không che phủ trước khi thu hoạch.
  3. Vật liệu và Phương pháp: Mô tả chi tiết về nguyên liệu, hóa chất, phương pháp thu thập dữ liệu và kỹ thuật phân tích được sử dụng để xác định chlorophyll (chất diệp lục)

  4. Kết luận: Nêu bật tầm quan trọng của việc phân tích hồ sơ chlorophyll chất diệp lục) trong trà xanh để xác định chất lượng và phân biệt giữa các loại trà xanh khác nhau, đặc biệt là Matcha.

Tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về cách thức mà chlorophyll chất diệp lục) và các dẫn xuất của nó ảnh hưởng đến chất lượng trà xanh và làm thế nào chúng có thể được sử dụng để phân biệt giữa các loại trà.

Xem tài liệu tại đây!

popup

Số lượng:

Tổng tiền: