1. Chè xanh Matcha / Matcha Green Tea
 2. Chè xanh Sencha / Sencha Green Tea
 3. Bột chè Houjicha / Houjicha Tea Powder
 4. Chè xanh Genmaicha / Genmaicha Green Tea
 5. Chè Houjicha Genmai / Houjicha Genmai Tea
 6. Trà xanh Sencha Tâm Sen / Tam Sen Sencha Green Tea
 7. Trà xanh Sencha Hoa Nhài / Jasmine Sencha Green Tea

 1. Trà xanh Matcha Premium / Premium Matcha Green Tea
 2. Trà xanh Matcha Sepcial / Special Matcha Green Tea
 3. Trà xanh Sencha Premium / Premium Sencha Green Tea
 4. Trà xanh Sencha Sepcial / Special Sencha Green Tea
 5. Trà túi lọc Sencha Sepcial / Special Sencha Green Tea Bag
 6. Trà túi lọc Komachi Special / Special Komachi Green Tea Bag
 7. Trà túi lọc Komachi Pha Lạnh / Cold Brew Komachi Green Tea Bag
 8. Trà Houjicha Special / Special Houjicha Tea
 9. Trà túi lọc Houjicha Special / Special Houjicha Tea Bag
 10. Bột trà Houjicha Special / Special Houjicha Tea Powder
 11. Trà túi lọc Sencha Genmai / Sencha Genmai Tea Bag
 12. Trà túi lọc Houjicha Genmai / Houjicha Genmai Tea Bag
 13. Bột trà Houjicha Genmai / Houjicha Genmai Tea Powder 
popup

Quantity:

Total: